CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 782 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 48 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lansoprazol 30

Lansoprazol 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ xé, 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31727-19

pms-URSIMEX

pms-URSIMEX
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18737-13

pms- Lansoprazol 30

pms- Lansoprazol 30
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé x 10 viên nang; Hộp 10 vỉ xé x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11609-10

pms-MOPRAZOL

pms-MOPRAZOL
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18296-13

Kit- Sto

Kit- Sto
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ x 06 viên (2 viên nang Lansoprazol 30mg + 2 viên nén dài bao phim Tinidazol 500mg + 2 viên nén dài bao phim Clarithromycin 250mg)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 06 viên (2 viên nang Lansoprazol 30mg + 2 viên nén dài bao phim Tinidazol 500mg + 2 viên nén dài bao phim Clarithromycin 250mg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14308-11

pms - Alu - P Gel

pms - Alu - P Gel
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 26 gói x 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20753-14

Ursimex 300

Ursimex 300
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26863-17

Fructines

Fructines - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26858-17

pms- Sparenil

pms- Sparenil
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11613-10

Rabeprazole Sodium 20 mg

Rabeprazole Sodium 20 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27905-17

Sparenil 60

Sparenil 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén.
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27906-17

Sparenil

Sparenil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25192-16

Cimetidin 300 mg

Cimetidin 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (nâu-ngọc trai)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23571-15

Lopetab

Lopetab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22891-15

Lopradium

Lopradium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh-xám)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23577-15

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn