CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 82 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 6 loại
Glomoti-M 5/50 sachet

Glomoti-M 5/50 sachet
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói, 25 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28721-18

Moridmed

Moridmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm hoặc vỉ nhôm-PVC); Hộp 1 túi nhôm chứa 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 2 túi nhôm chứa 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28504-17

Nitium-M

Nitium-M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC); Hộp 10 vỉ xé, 5 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27471-17

Nixazide

Nixazide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng)
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên (vỉ nhôm/PVC-Pd VC)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28506-17

Spamerin

Spamerin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ x 15 viên (vỉ nhôm- PVC)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28508-17

Spaverox

Spaverox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30813-18

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn