CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 144 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
Antaloc

Antaloc
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 07 viên; Hộp 04 vỉ x 07 viên; Hộp 10 vỉ x 07 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34147-20

Omeraz 20 TAB

Omeraz 20 TAB
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 10 vỉ x 07 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35343-21

Domfeboston

Domfeboston
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-16859-12

Bostogel

Bostogel
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20, 26, 30 gói x 15g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32504-19

Imoboston

Imoboston
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32803-19

Trimeboston 100

Trimeboston 100
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19855-13

Bosphagel B

Bosphagel B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói,26 gói, 30 gói x 20g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31604-19

Omeraz 20

Omeraz 20
Dạng bào chế: Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 7 viên; 5 vỉ x 4 viên; 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28870-18

Motiboston

Motiboston
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29697-18

Nexipraz 40

Nexipraz 40
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30318-18

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn