CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 193 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 13 loại
Doglitazon

Doglitazon
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22985-15

Helenokit

Helenokit
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên ( 2 viên bao phim tan trong ruột Rabeprazol 20 mg, 02 viên bao phim Clarithromycin 500 mg, 02 viên bao phim Ornidazol 500 mg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14366-11

Alusigel

Alusigel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29821-18

Alusigel 80

Alusigel 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29822-18

Fudophar 800mg

Fudophar 800mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống, 24 ống, 36 ống, 48 ống x 8 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29077-18

PĐ-Sucralfat 2000

PĐ-Sucralfat 2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 15g; hộp 30 gói x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28677-18

Fudophos

Fudophos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24256-16

Fumagate

Fumagate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Gói 10 g. Hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói, và hộp 50 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24839-16

Fumagate - Fort

Fumagate - Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24257-16

Vagastat

Vagastat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23645-15

Fudophos

Fudophos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói x 5 gam gel
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11118-10

Fumethy 25mg

Fumethy 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11671-10

Oripra 150mg

Oripra 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 250 viên, 500 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11130-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn