CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 294 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Lasectil 40

Lasectil 40
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên (vỉ nhôm - nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19259-13

Sucramed

Sucramed
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2,6g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20625-14

Bivigas

Bivigas
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói 5ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30209-18

Biviven

Biviven
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31013-18

Macfor

Macfor
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 20 ml (gói giấy ghép nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24062-16

Biviantac

Biviantac
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22395-15

Biviantac Fort

Biviantac Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31443-19

Bivouro

Bivouro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31446-19

Lasectil

Lasectil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ (vỉ nhôm - nhôm) x 6 viên; Hộp 10 vỉ (vỉ nhôm-nhôm) x 10 viên: Hộp 10 vỉ (vỉ nhôm-PVC)x10 viên; Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE); Chai 500 viên, 1000 viên (chai nhựa HDPE)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18892-13

Prasogem 40

Prasogem 40
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ nhôm-nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27686-17

Flabivi

Flabivi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml (chai thủy tinh màu nâu kèm ống đo thể tích)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27681-17

Livermarin

Livermarin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm -nhôm hoặc vỉ nhôm - PVC); Hộp 1 chai 90 viên (chai nhựa HDPE)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26663-17

Loperamid - BVP

Loperamid - BVP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 500 viên; Chai 1000 viên.
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26058-17

Naptogast 40

Naptogast 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26666-17

Smail

Smail - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 4g, hộp 60 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27687-17

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn