CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
SaVi Pantoprazole 40

SaVi Pantoprazole 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-20248-13

Savi-Mesalazine

Savi-Mesalazine
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17946-12

Savi Esomeprazole 10

Savi Esomeprazole 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói x 0,65g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20809-14

Esomeprazole 40

Esomeprazole 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 250 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19436-13

Esomeprazole 40 SaVi

Esomeprazole 40 SaVi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 250 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19437-13

Ronasdo 20

Ronasdo 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14396-11

Ronasdo 40

Ronasdo 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14397-11

SaVi BDD

SaVi BDD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10384-10

SaViLope 2

SaViLope 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10398-10

SaViUrso 300

SaViUrso 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11692-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn