YING YUAN CHEMICAL PHARMACEUTICALS CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 11 loại
Porsuconyn Capsules

Porsuconyn Capsules
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-6367-08

Cimetidine Injection 150mg/ml Y.Y

Cimetidine Injection 150mg/ml Y.Y - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ chứa 5 ống thủy tinh chứa 2ml dung dịch thuốc
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16423-13

Loperamide Capsules Honten

Loperamide Capsules Honten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai nhựa trắng chứa 200 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16425-13

Hontuco

Hontuco - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7249-02

Lichanyu capsules YY

Lichanyu capsules YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; chai 200 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7250-02

Loperamid

Loperamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-6433-02

Porsucon

Porsucon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7035-02

Soreless

Soreless - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 500 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7036-02

Cimetidine Injection 150mg/ml YY

Cimetidine Injection 150mg/ml YY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-150mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-3322-07

Lichanyu capsules Y.Y

Lichanyu capsules Y.Y - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai nhựa chứa 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-4671-07

Loperamide Capsules 2mg Honten

Loperamide Capsules 2mg Honten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-2mg
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Nhà sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-3800-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn