BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 138 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
Buscopan

Buscopan
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; 1 vỉ x 10 viên; 2 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20661-17

Buscopan

Buscopan
Dạng bào chế: Viên nén bao đường-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH P& Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1130-06

Buscopan 20mg/ml

Buscopan 20mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Espana S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15234-12

Phosphalugel

Phosphalugel
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 26 gói x 20g
Nhà sản xuất: Pharmatis - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16964-13

Phosphalugel 20g

Phosphalugel 20g
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 26gói 20g
Nhà sản xuất: Pharmatis - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7612-03

Dulcolax

Dulcolax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20394-17

Buscopan

Buscopan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 5 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Espana S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15234-12

Buscopan

Buscopan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Reims - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-11700-11

Buscopan

Buscopan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6455-08

Phosphalugel

Phosphalugel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch treo uống
Quy cách đóng gói: Hộp 26 gói x 20g
Nhà sản xuất: Pharmatis - PHÁP
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6457-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn