SYNMEDIC LABORATORIES

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 302 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ul-Fate

Ul-Fate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20870-17

Famsyn-40

Famsyn-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18102-14

Cimetidine 200mg

Cimetidine 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8305-04

Cimetidine 400mg

Cimetidine 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8004-03

Famsyn 20

Famsyn 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9742-05

Hapyl

Hapyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén, viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 2 viên Secnodazol, 2 viên Clarithromycin, 2 viên Lansoprazol
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0647-06

Lantil

Lantil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp to x 2 hộp nhỏ x 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0648-06

Omzol

Omzol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9745-05

Pantric 40

Pantric 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8008-03

Pylorex

Pylorex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén+viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm & vật tư Y tế Phú Yên (PYMEPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7313-03

Respozol

Respozol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 2 hộp nhỏ x 4 vỉ x 7viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8663-04

Synneupep

Synneupep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8423-04

Ulran 150

Ulran 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8664-04

Ulran 300

Ulran 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8665-04

Zolmer

Zolmer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 4 hộp nhỏ x 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0656-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn