ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 5 loại
Cimetidine

Cimetidine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-100mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1981-06

Hyoscine Butylbromide

Hyoscine Butylbromide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5602-01

Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg

Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-20mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-0991-06

Cimetidine Injection 200mg

Cimetidine Injection 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15612-12

Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg

Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14799-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn