PLETHICO PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 8 loại
Plerom-20

Plerom-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17142-13

Gdu-L Kit

Gdu-L Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén, viên nang
Quy cách đóng gói: 1 Kit gồm 2 viên nén Tinidazole; 2 viên nén Clarithromycin; 2 viên nang Lansoprazole
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0557-06

Peptica-L Kit

Peptica-L Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang, viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0558-06

Plerom-20

Plerom-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1970-06

Gdu-L Kit

Gdu-L Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang, viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Mỗi hộp chứa 7 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 vỉ, mỗi vỉ chứa: 2 viên nang Lansoprazole, 2 viên nén Tinidazole, 2 viên nén Clarithromycin
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13840-11

Pletinark-150

Pletinark-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13348-11

Rabegard-20

Rabegard-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11271-10

Lanacid-30

Lanacid-30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Plethico Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7328-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn