MEDCHEM INTERNATIONAL

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 37 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 11 loại
Ulcilo-20

Ulcilo-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16112-13

Ulsotac

Ulsotac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16113-13

Acrid 40

Acrid 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0253-06

Depantil Kit

Depantil Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 2 viên Lansoprazole; 2 viên Tinidazol; 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0256-06

Lansoprazole

Lansoprazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0260-06

Tricid Kit

Tricid Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 7 kit (Mỗi kit gồm 2 viên pantoprazole, 2 viên Tinidazole, 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0263-06

Acrid 40

Acrid 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13988-11

Acrid 40

Acrid 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13988-11

Polycer

Polycer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Lansoprazole: viên nang cứng, Tinidazol: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 2 viên nang (Lansoprazole), 2 viên nén (Tinidazole), 2 viên nén (Clarithromycin)
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3564-07

Ulcilo-20

Ulcilo-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3565-07

Ulsotac

Ulsotac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột-40mg Pantoprazole
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3566-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn