M.S CLESSTRA HEALTHCARE PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 4 loại
Panotox

Panotox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm 40mg Pantoprazole
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6097-08

Paretoc-Kit

Paretoc-Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp to x 7 hộp nhỏ x 1 vỉ x 2 viên Rabeprazole + 2 viên Tinidazole + 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6098-08

Pavacid

Pavacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén 20mg Rabeprazole; 500mg Tinidazole; 250mg
Quy cách đóng gói: Hộp to chứa 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 2 viên Pantoprazole, 2 viên Tinidazole và 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6099-08

Pepnic

Pepnic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6100-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn