CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 191 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 8 loại
Povidon iod

Povidon iod - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml; Lọ 20ml, 25ml, 30ml, 80ml, 90ml, 100ml, 125ml, 150ml, 250ml, 300ml, 500ml, 1.000ml; Can 5.000ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32126-19

Piodincarevb

Piodincarevb - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Lọ 100 gam, 250 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24408-16

Cồn Iod 1%

Cồn Iod 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 20 ml; lọ 50 ml; lọ 100 ml; lọ 500 ml; lọ 650 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4964-16

Cồn Iod 1%

Cồn Iod 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 20 ml; lọ 50 ml; lọ 100 ml; lọ 500 ml; lọ 650 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4964-16

Cồn Iod 5%

Cồn Iod 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 20 ml; lọ 50 ml; lọ 100 ml; lọ 500 ml; lọ 650 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4965-16

Cồn Iod 5%

Cồn Iod 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 20 ml; lọ 50 ml; lọ 100 ml; lọ 500 ml; lọ 650 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4965-16

Dung dịch Milian

Dung dịch Milian - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, 15ml, 17ml, 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30667-18

Cồn tuyệt đối

Cồn tuyệt đối - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, 650ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3502-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn