CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 10 loại
Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml; Hộp 10 chai 90ml; Hộp 30 chai 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32151-19

Shining

Shining - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc súc miệng
Quy cách đóng gói: Chai 220 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10633-10

Pastitussin

Pastitussin
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26386-17

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vô khuẩn
Quy cách đóng gói: chai 250ml, 500ml, 1000ml dung dịch vô khuẩn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1608-04

Pastitussin

Pastitussin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1937-04

Shining

Shining - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc súc miệng
Quy cách đóng gói: chai 220ml thuốc súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1610-04

Sorbitol 3, 3%

Sorbitol 3, 3%
Dạng bào chế: Dung dịch tiệt trùng rửa vết thương
Quy cách đóng gói: chai 500ml, 1000ml dung dịch tiệt trùng rửa vết thương
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3873-00

Sorbitol 3,3%

Sorbitol 3,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch rửa vô khuẩn
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30686-18

Sorbitol 3,3% 1000ml

Sorbitol 3,3% 1000ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng trong phẫu thuật
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml dung dịch dùng trong phẫu thuật
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1044-06

Pastitussin

Pastitussin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10630-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn