CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 445 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 6 loại
Cồn 70°

Cồn 70° - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 50ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32098-19

Xanh methylen 1%

Xanh methylen 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 15ml, 17ml, 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32106-19

Keytadine

Keytadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml, 60ml, 90ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20917-14

Cồn sát trùng 70

Cồn sát trùng 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: lọ 50ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S647-H12-05

Nước oxy già 3%

Nước oxy già 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 20ml dd thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V44-H12-05

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: lọ 20ml dd dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S830-H12-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn