CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN ( PHAPHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 153 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 11 loại
Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32971-19

Povidon Iodin 10%

Povidon Iodin 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 25ml, Chai 90ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26455-17

Cồn 90

Cồn 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0022-02

Cồn Iod 2%

Cồn Iod 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước dùng ngoài
Quy cách đóng gói: lọ 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0024-02

Nước oxy già 10 Thể tích

Nước oxy già 10 Thể tích - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0025-02

Phaco Ora

Phaco Ora - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: chai 90ml dd súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S34-H12-05

Povidone Iodine 10 %

Povidone Iodine 10 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai (lọ) nhựa 20 ml, 90 ml, 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19071-13

Povidone Iodine 10 %

Povidone Iodine 10 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai (lọ) nhựa 20 ml, 90 ml, 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19071-13

Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 20ml dd dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S251-H12-05

Povidone Iodine 4%

Povidone Iodine 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 20ml dd dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S252-H12-05

Thuốc đỏ 1%

Thuốc đỏ 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: lọ 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0027-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn