CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 92 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 4 loại
Cồn sát trùng 70

Cồn sát trùng 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0319-02

oxy già 3%

oxy già 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0321-02

Povidon Iodin 10%

Povidon Iodin 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 20ml, hộp 1chai 90ml dd thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S703-H12-05

Thuốc đỏ 1%

Thuốc đỏ 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 16ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0099-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn