CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 505 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 9 loại
Alcool 70°

Alcool 70° - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 60ml; chai 500ml; chai 1 lít, can 20 lít
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31793-19

Povidon iod 10%

Povidon iod 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 20ml; chai 90ml; chai 500ml; chai 2 lít; can 5 lít
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21325-14

Alcool 90

Alcool 90
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4819-02

Cồn 70

Cồn 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn
Quy cách đóng gói: chai 60ml cồn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-1050-03

DD Mylian

DD Mylian - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 18ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-1054-03

EThanol 96

EThanol 96 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu
Quy cách đóng gói: Thùng 5, 10, 20, 30, 50, 200 lít nguyên liệu
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V957-H12-05

Nước oxy già 10 Thể tích

Nước oxy già 10 Thể tích - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4835-02

OP.Crine

OP.Crine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc súc miệng
Quy cách đóng gói: chai 100ml, 250ml thuốc súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-1778-04

Thuốc đỏ 1%

Thuốc đỏ 1%
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: chai 15ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0257-02

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn