BAYER SOUTH EAST ASIA PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 130 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng chẩn đoán: 7 loại
Gadovist

Gadovist
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 xylanh đóng sẵn chứa 7,5ml
Nhà sản xuất: Bayer Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17840-14

Ultravist 370

Ultravist 370
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14923-12

Ultravist 300

Ultravist 300
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14922-12

Gadovist

Gadovist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm thủy tinh chứa 5ml thuốc; Hộp 1 bơm tiêm nhựa chứa 5ml thuốc
Nhà sản xuất: Bayer Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22297-19

Primovist

Primovist
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm thủy tinh chứa 10ml dung dịch tiêm; Hộp 1 bơm tiêm nhựa chứa 10ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Bayer Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21368-18

Primovist

Primovist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm chứa sẵn thuốc x 10ml
Nhà sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-197-13

Urografin 76%

Urografin 76% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 50ml
Nhà sản xuất: Berlimed S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11691-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn