CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH NGUYÊN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 10 loại
Cortimax

Cortimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 8g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V223-H12-06

Kentax 2%

Kentax 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1160-02

Kentaxgenta

Kentaxgenta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0923-01

Losinol

Losinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Sang-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6532-02

Mekobion

Mekobion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0806-01

Texika 2%

Texika 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8 g thuốc ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0502-00

Tinecol

Tinecol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 6gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1187-H12-05

Tinecolgenta

Tinecolgenta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0924-01

Tomax 1% 6g

Tomax 1% 6g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 6g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1161-02

Tomax genta 6g

Tomax genta 6g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0925-01

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn