CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 523 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 5 loại
Meyerovir cream 5%

Meyerovir cream 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hôp 01 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34422-20

Besovat cream 0,1%

Besovat cream 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 10g, 15g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34870-20

Meyermazol 1%

Meyermazol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 15g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34420-20

Myconazol 2% cream

Myconazol 2% cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 15g; Hộp 01 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34426-20

Mymovat 0,05% Cream

Mymovat 0,05% Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 05g, 10g, 15g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34877-20

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn