CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Griseofulvin 5%

Griseofulvin 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 10g, hộp 1 tuýp nhựa 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4887-08

Aciclovir MKP 5%

Aciclovir MKP 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32127-19

Mekoderm neomycin

Mekoderm neomycin
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4013-01

D.E.P

D.E.P
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VS-4958-16

Amcinol-Paste

Amcinol-Paste
Dạng bào chế: Gel bôi miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g gel
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-15024-11

Mycocid

Mycocid
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28268-17

Mekoderm Neomycin

Mekoderm Neomycin
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1036-06

Clocaten

Clocaten
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30674-18

Chloram H

Chloram H
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0142-06

Betacylic

Betacylic
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 15gam thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2108-04

Ketoconazole 2%

Ketoconazole 2%
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11843-10

Betacylic

Betacylic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27279-17

Ketoconazol 2%

Ketoconazol 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g, hộp 1 tuýp x 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25880-16

Chloram H

Chloram H
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V436-H12-05

Griseofulvin 5%

Griseofulvin 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 10g kem bôi da, hộp 1 tuýp nhựa 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0270-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn