CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 411 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 8 loại
Kẽm oxyd 10%

Kẽm oxyd 10%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19083-13

Dung dịch D.E.P

Dung dịch D.E.P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 17ml, chai 20ml, chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33692-19

Dung dịch ASA

Dung dịch ASA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 20ml, chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32103-19

Ketoconazol

Ketoconazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25345-16

Cồn B.S.I

Cồn B.S.I - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: lọ 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S646-H12-05

Dung dịch A.S.A

Dung dịch A.S.A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 20ml dd thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3770-00

Kẽm oxyd 10%

Kẽm oxyd 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19083-13

Triradi

Triradi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 8g, hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm DHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30357-18

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn