CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW HUẾ MEDIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 290 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Promethazin

Promethazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10554-10

Forsancort 1%

Forsancort 1%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g, hộp 1 ống 30g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16064-11

Pesancidin

Pesancidin
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5gam, 10gam, 15gam, kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2516-07

Lotusone

Lotusone
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1927-06

Pesancort

Pesancort
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5g, hộp 1 ống 15g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2610-04

Lotusalic

Lotusalic
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1926-06

Mouthpaste 5mg

Mouthpaste 5mg
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1928-06

Gentameson

Gentameson
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2390-04

Betamethason

Betamethason - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 30g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0630-03

Betamethason 0,064%

Betamethason 0,064% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 30g gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1118-03

Betasalic

Betasalic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhôm 10g, 15g thuốc mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3264-00

Betasalic

Betasalic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10 mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3580-05

Cafunten

Cafunten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5g, hộp 1 ống 10g, hộp 1 ống 20g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1644-04

Celesdex

Celesdex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3943-01

Celesdex

Celesdex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0998-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn