CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 12 loại
Benate

Benate
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24464-16

Vedanal fort

Vedanal fort
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27352-17

Salybet

Salybet
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28351-17

Trolimax

Trolimax
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27349-17

Trolimax

Trolimax
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27350-17

Poema

Poema
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19619-13

Benate fort cream

Benate fort cream
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23877-15

Metison

Metison - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g, 10g, 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30003-18

Meterbina

Meterbina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28350-17

Snowclear

Snowclear - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch gội đầu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 50 ml; hộp 1 tuýp 100 ml; hộp 50 gói 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm 1A Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27433-17

Vedanal

Vedanal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam; hộp 1 tuýp 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27351-17

Benate fort ointment

Benate fort ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23878-15

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn