SYNMEDIC LABORATORIES

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 302 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 14 loại
Clobest cream

Clobest cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9379-05

Cotiderm plus

Cotiderm plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8306-04

Glovate gel

Glovate gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8844-04

Glovate N cream

Glovate N cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8421-04

Gynaemed

Gynaemed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9207-04

Syntoderm Cream

Syntoderm Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9749-05

Synvodex

Synvodex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8311-04

Syntoderm Cream

Syntoderm Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13881-11

Acirax Cream

Acirax Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cream dùng ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10592-10

Clobest Cream

Clobest Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11341-10

Cotiderm Plus cream

Cotiderm Plus cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 10g kem
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11343-10

Glovate gel

Glovate gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10594-10

Gynaemed

Gynaemed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cream bôi ngoài âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 30g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10595-10

Glovin Cream

Glovin Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da - 0,05%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 20g
Nhà sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5783-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn