PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 77 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Eryfluid 4%

Eryfluid 4%
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7942-09

Mycoster powder

Mycoster powder
Dạng bào chế: Bột thoa ngoài da
Quy cách đóng gói: Lọ 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Dermatologie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-11268-10

Mycoster 8%

Mycoster 8% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tạo màng dùng ngoài da
Quy cách đóng gói: Chai 3ml + cọ bôi thuốc
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Dermatologie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-17563-13

Eclaran 5

Eclaran 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 45g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7960-03

Eryfluid 4g/100ml

Eryfluid 4g/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml;Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7722-03

Locacid

Locacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7719-03

Locacid

Locacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thoa da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7963-03

Locacid Lotion

Locacid Lotion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Dermatologie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5591-10

Locatop

Locatop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10314-05

Locatop cream

Locatop cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7720-03

Mycoster

Mycoster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài-1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0555-06

Mycoster

Mycoster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột thoa da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8265-04

Mycoster

Mycoster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thoa da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8416-04

Percutafeinegel

Percutafeinegel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8828-04

Locatop 0,1%

Locatop 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Dermatologie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16022-12

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn