CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 11 loại
Aspilet EC

Aspilet EC
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3683-05

Aspilet thrombo

Aspilet thrombo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên, 1 vỉ x 5 viên bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3683-05

Combizar

Combizar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên bao phim. Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2321-06

Lifezar

Lifezar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2322-06

Vascam

Vascam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ xé x 10 viên nén. Hộp 1 vỉ xé x 5 viên nén. Hộp 1 vỉ xé, 25 vỉ xé x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2323-06

Vida up 10mg

Vida up 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3690-05

Vida up 20mg

Vida up 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3691-05

Plogrel

Plogrel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14611-11

Vida up

Vida up - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12079-10

Vida up

Vida up - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12078-10

Fenoflex

Fenoflex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5079-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn