AMPHARCO USA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 8 loại
Amtim

Amtim
Dạng bào chế: Viên nang-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Vindas Chemical Industries (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0032-06

Lotim

Lotim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-7526-03

Timol CD 30

Timol CD 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-0740-06

Colestor 20

Colestor 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Atorvastatin 20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Altomega Drugs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-5175-08

Lipotab-10

Lipotab-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kausikh Therapeutics (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-5188-08

Lipotab-20

Lipotab-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kausikh Therapeutics (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-5189-08

Maxipril-5

Maxipril-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Kausikh Therapeutics (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-5190-08

Vasomet-20

Vasomet-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atoz Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ampharco USA - MỸ
Số Đăng ký: VN-5186-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn