CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 420 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 9 loại
Anelipra 5

Anelipra 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19484-13

Aspirin 325mg

Aspirin 325mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 300 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3468-05

Aspirin 81mg

Aspirin 81mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2076-04

Natri camphosulfonat 200mg/2ml

Natri camphosulfonat 200mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3835-05

Vibrate 300

Vibrate 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1924-06

Natri camphosulfonat 200mg/2ml (10%)

Natri camphosulfonat 200mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 ống x 2ml, hộp 100 ống x 2ml dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml, hộp 100 ống x 2ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14439-11

Aspirin 81mg

Aspirin 81mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10460-10

Lovastatin 20mg

Lovastatin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2477-07

Nifedipin-10mg

Nifedipin-10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2872-07

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn