CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 505 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 7 loại
Cortonyl OPC

Cortonyl OPC
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 25ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21868-14

Lopirator 20mg

Lopirator 20mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29037-18

Lopirator 20mg

Lopirator 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13830-11

Cortonyl

Cortonyl
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: chai 25ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3173-00

Cortonyl

Cortonyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 20ml, 24ml, 25ml thuốc giọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1052-03

Lopirator 20mg

Lopirator 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4461-05

Opfibrat 160mg

Opfibrat 160mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (hình ô van)
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim (hình ô van)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3091-05

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn