CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 10 loại
Loratadine 10 mg

Loratadine 10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20593-14

Atorvastatin 10

Atorvastatin 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14064-11

Atorvastatin 20

Atorvastatin 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nén bao phm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nén bao phm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14065-11

Captopril Nic

Captopril Nic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14066-11

Aspirin

Aspirin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5040-08

Simvastatin

Simvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4572-07

Amlodipin

Amlodipin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm x 10 viên nang. Hộp 3 vỉ PVC-nhôm x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1575-06

Aspirin pH8

Aspirin pH8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1577-06

Vatalizel

Vatalizel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x30 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19724-13

Vatalizel 20mg

Vatalizel 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1595-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn