SANOFI AVENTIS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 58 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 15 loại
Modalim 100mg

Modalim 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Sanofi-Synthelabo., Ltd - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-11310-10

Atorvastatin Winthrop (cơ sở đóng gói: Zentiva a.s. đ/c: 102 37 Praha 10, Dolhi Mecholupy, U Kabelovny 130 Czech republic

Atorvastatin Winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zentiva a.s - XLÔ VA KI A
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8273-09

Atorvastatin Winthrop (cơ sở đóng gói: Zentiva a.s. đ/c: 102 37 Praha 10, Dolhi Mecholupy, U Kabelovny 130 Czech republic

Atorvastatin Winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zentiva a.s - XLÔ VA KI A
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8274-09

Triatec

Triatec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Aventis Pharma - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7827-09

Amlodipine Besilate

Amlodipine Besilate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Unichem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5757-08

Amlodipine Besilate

Amlodipine Besilate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Unichem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5758-08

Aspegic 1000mg

Aspegic 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống - 1g, Acetylsalicylic Acid
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5752-08

Aspegic 100mg

Aspegic 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống - 100mg, Acetylsalicylic Ac
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5753-08

Aspegic 500mg

Aspegic 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống - 500mg, Acetylsalicylic Ac
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5754-08

CoAprovel

CoAprovel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2vỉ x 14viên
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7344-08

Enalapril Winthrop

Enalapril Winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5747-08

Enalapril Winthrop

Enalapril Winthrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5748-08

Hept-A-Myl

Hept-A-Myl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6302-08

Tildiem

Tildiem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5756-08

Aspegic

Aspegic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-4609-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn