ROTEXMEDICA GMBH ARZNEIMITTELWERK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 9 loại
Dobutamine injection USP 250mg/20ml

Dobutamine injection USP 250mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-250mg Dobutamine/20ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2175-05

Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml

Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-40mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1983-06

Heparin

Heparin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 Lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5601-01

Dobutamine injection USP 250mg/20ml

Dobutamine injection USP 250mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15615-12

Dobutamine Panpharma 250mg/20ml

Dobutamine Panpharma 250mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15651-12

Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml

Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch pha loãng để truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: hộp 100 ống tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15124-12

Heparin

Heparin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15617-12

Thuốc tiêm Ridulin Dobutamine Injection USP 250mg/20ml

Thuốc tiêm Ridulin Dobutamine Injection USP 250mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 20ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14348-11

Thuốc tiêm Ridulin Dobutamine Injection USP 250mg/20ml

Thuốc tiêm Ridulin Dobutamine Injection USP 250mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 20ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14348-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn