PT KALBE FARMA TBK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 71 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 10 loại
Kalbenox

Kalbenox
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn X 10 họp nhỏ X 01 syringe
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17147-13

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3724-07

CPG

CPG - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19321-15

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dưới da, tiêm trong mạch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 syringe 0,6ml
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-18434-14

V-Bloc

V-Bloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17571-13

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-40mg/0,4ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3723-07

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-60mg/0,6ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3725-07

V-Bloc

V-Bloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3177-07

V-Bloc

V-Bloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-4570-07

Angioten

Angioten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-1494-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn