PHARMASCIENCE INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 52 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 11 loại
PMS-Irbesartan 150 mg

PMS-Irbesartan 150 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17770-14

PMS-Irbesartan 300 mg

PMS-Irbesartan 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17771-14

PMS-Irbesartan 75 mg

PMS-Irbesartan 75 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17772-14

pms-Rosuvastatin

pms-Rosuvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên; lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18410-14

pms-Rosuvastatin

pms-Rosuvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên; lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18411-14

pms-Rosuvastatin

pms-Rosuvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên; lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18412-14

PMS-Simvastatin

PMS-Simvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2216-06

PMS-Simvastatine

PMS-Simvastatine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-15568-12

pms-Indapamide 1,25mg

pms-Indapamide 1,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Trillium Health Care Product Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-10477-10

PMS-Gemfibrozil

PMS-Gemfibrozil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2788-07

Zonicat

Zonicat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-4558-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn