ASTRAZENECA A.B

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 88 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc gây tê, mê: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Anaropin

Anaropin
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm nội tủy mạc
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19004-15

Anaropin

Anaropin
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền quanh dây thần kinh, ngoài màng cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19003-15

Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Hộp 10 tuýp x 30g
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6463-02

Anaropin

Anaropin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm quanh dây thần kinh, ngoài màng cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19005-15

Anaropin

Anaropin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống tiêm 20ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-103-13

Anaropin

Anaropin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống tiêm 10ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-104-13

Anaropin

Anaropin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống tiêm 10ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-105-13

Emla

Emla - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 5 tuýp x 5g
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6458-02

Marcaine Spinal

Marcaine Spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tuỷ sống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8885-04

Marcaine Spinal

Marcaine Spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4981-10

Marcaine Spinal Heavy

Marcaine Spinal Heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tuỷ sống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8886-04

Marcaine Spinal Heavy

Marcaine Spinal Heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4982-10

Xylocaine

Xylocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 50ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6122-02

Xylocaine

Xylocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ x 20ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6123-02

Xylocaine

Xylocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 35g
Nhà sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6462-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn