CLARIS LIFESCIENCES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc gây tê, mê: 9 loại
Anesia

Anesia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch-1%w/w
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2281-06

Buvac

Buvac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 20ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9533-05

Buvac heavy

Buvac heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9534-05

Profol 1%

Profol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 10ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9835-05

Sensinil

Sensinil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-21.3mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1289-06

Anesia

Anesia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14958-12

Sensinil

Sensinil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15757-12

Buvac Heavy

Buvac Heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ x 4ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13100-11

Profol 1%

Profol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10ml, hộp 1 lọ 20ml, hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10989-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn