LABORATOIRE AGUETTANT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc gây tê, mê: 8 loại
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 bơm tiêm đóng sẵn x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21892-19

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20793-17

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tủy sống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18612-15

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19692-16

Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml

Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20000-16

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

Ephedrine Aguettant 30mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19221-15

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

Ephedrine Aguettant 30mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5464-10

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống chứa 4ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6705-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn