IPR PHARM INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8440-09

Crestor 20mg

Crestor 20mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18151-14

Crestor 10mg

Crestor 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18150-14

Crestor 5mg

Crestor 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-12164-11

Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: IPR Pharm Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-19786-16

Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8361-04

Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8362-04

Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8695-04

Crestor

Crestor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg Rosuvastatin
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: IPR Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1105-06

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn