II HWA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Fastmome nasal spray

Fastmome nasal spray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc xịt mũi dạng phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 140 liều xịt
Nhà sản xuất: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20949-18

Baumazop lnj. 1 g

Baumazop lnj. 1 g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18606-15

Ginkobil

Ginkobil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18657-15

Huzoro

Huzoro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18666-15

Seridamin

Seridamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Crown Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19477-15

Unikyung

Unikyung - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1g
Nhà sản xuất: Kyongbo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18911-15

Chunbos Film coated Tablet

Chunbos Film coated Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18335-14

Flocaxin

Flocaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: BTO Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18331-14

Heltobite

Heltobite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18334-14

Injami film coated tablet

Injami film coated tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18336-14

Ironbi Injection

Ironbi Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm khớp
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bơm tiêm 2,5ml
Nhà sản xuất: Humedix Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18332-14

Seoba

Seoba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Huons. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18333-14

Ilhwa Cebramax injection

Ilhwa Cebramax injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: II Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX và TMDV kinh doanh Dược phẩm Nghĩa Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2860-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn