HUMAN SERUM PRODUCTION AND MEDICINE MANUFACTURING CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Hydrocortisone Human

Hydrocortisone Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ 500 mg
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7387-03

Hydrocortisone Human

Hydrocortisone Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ 100 mg
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7388-03

Methylprednisolone Human

Methylprednisolone Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ 40 mg
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7389-03

Methylprednisolone Human

Methylprednisolone Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 125 mg
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7390-03

Midazolam Human

Midazolam Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6886-02

Vancomycin Human

Vancomycin Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6887-02

Vancomycin Human

Vancomycin Human - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6888-02

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn