HEXAL AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 136 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 136 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Amlibon 5 mg

Amlibon 5 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8748-09

Nifehexal retard

Nifehexal retard
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên, 10vỉ x 10viên, 4vỉ x 25viên
Nhà sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12499-11

NifeHexal 30 LA

NifeHexal 30 LA
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tác dụng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19669-16

Sandoz Montelukast FCT 10mg

Sandoz Montelukast FCT 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19192-15

Meglucon 1000

Meglucon 1000
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20288-17

Curam Quicktabs 625mg

Curam Quicktabs 625mg
Dạng bào chế: Viên phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18638-15

Binozyt 250mg

Binozyt 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14199-11

Binozyt 500mg

Binozyt 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14200-11

Binozyt 500mg

Binozyt 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14200-11

ACC 200mg

ACC 200mg
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 50 hoặc 100 gói
Nhà sản xuất: Lindopharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-11089-10

Binozyt 250mg

Binozyt 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14199-11

Valpres 80mg

Valpres 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên nén
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17449-13

Valpres 160mg

Valpres 160mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên nén
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17721-14

ACC 200 mg

ACC 200 mg  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói, 100 gói x 3g
Nhà sản xuất: Lindopharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19978-16

Curam 250/5ml

Curam 250/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 7,5g bột để pha 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17450-13

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn