AUSTIN PHARMA SPECIALITIES COMPANY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 129 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 129 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Flamokit

Flamokit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kit gồm viên nang Lansoprazol 30mg, viên nén bao p
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (2 viên nang Lansoprazol, 2 viên nén Tinidazole, 2 viên nén Clarithromycin)
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-5206-08

Cipromir

Cipromir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt và nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17839-14

Etromir-90

Etromir-90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18155-14

Miraoflo

Miraoflo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18156-14

Oflolife I.V

Oflolife I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18153-14

Piperlife-Tazo 4.5

Piperlife-Tazo 4.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 20ml
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17647-14

Zolelife

Zolelife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18154-14

Acyclolife

Acyclolife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17257-13

Cefozone-S

Cefozone-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17258-13

Cloplife 75

Cloplife 75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16953-13

Euroflox 500

Euroflox 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-17259-13

Levomir 10

Levomir 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16954-13

Miraxone

Miraxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16580-13

Rabemir 10

Rabemir 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Miracle Labs (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16129-13

Slimlife-60 Orlistat Capsules 60mg

Slimlife-60 Orlistat Capsules 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16579-13

Trang 1 /9
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn