AUM IMPEX PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 61 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 61 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Aumnata

Aumnata
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 5ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16128-13

Advifen 400

Advifen 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zahravi Pharmaceutical Company - IX RA EN
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9447-10

Cimetidine 400mg

Cimetidine 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Gracure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5376-01

Erdon 100 TR

Erdon 100 TR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5371-01

G Sulide

G Sulide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Gracure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5377-01

Lincomycin

Lincomycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Gracure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5378-01

Lodipin 5

Lodipin 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5372-01

Pilozec 20mg

Pilozec 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 14 viên
Nhà sản xuất: Zahravi Pharmaceutical Company - IX RA EN
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4983-10

Roxipine

Roxipine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Alpine Industrial - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5373-01

Salbutamol Sulphate 4mg

Salbutamol Sulphate 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: M.S Alpine Industrial - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5374-01

Shelcal

Shelcal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 150ml
Nhà sản xuất: M.S Elder Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5375-01

Incobal tab.

Incobal tab. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Indus Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15216-12

Pluc Plus Sachet

Pluc Plus Sachet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Indus Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14909-12

Rhydlosart-50

Rhydlosart-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rhydburg Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14911-12

Rhyof

Rhyof - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rhydburg Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14457-12

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn