GEDEON RICHTER., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 70 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 70 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Quamatel

Quamatel
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0882-06

Curiosin Gel

Curiosin Gel
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15 g
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Panangin

Panangin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7887-03

Mydocalm 50mg

Mydocalm 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-9589-05

Lisopress

Lisopress - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21855-19

Normodipine

Normodipine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21856-19

Regulon

Regulon
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên;Hộp 3 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8142-04

Postinor-2

Postinor-2
Dạng bào chế: Viên nén-0,75mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0350-06

Rigevidon 21+7

Rigevidon 21+7
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ; 3 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7888-03

Ednyt 5mg

Ednyt 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21151-18

Arduan

Arduan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 25 Lọ thuốc+25 Lọ dung môi 2ml
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8747-04

Calypsol

Calypsol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8748-04

Ednyt

Ednyt
Dạng bào chế: Viên nén-`5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0348-06

Klion 250mg

Klion 250mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5463-01

Tri Regol

Tri Regol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên; Hộp 3 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-7662-03

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn