FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 66 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 66 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Daxotel 80mg/4ml

Daxotel 80mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-458-16

Daxotel 120mg/6ml

Daxotel 120mg/6ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-457-16

Smoflipid 20%

Smoflipid 20%
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100 ml, 250 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19955-16

Aminosteril N Hepa 8%

Aminosteril N Hepa 8%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17437-13

Ketosteril

Ketosteril
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Beijing Fresenius Kabi - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-4443-07

Ketosteril

Ketosteril
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16263-13

Paracetamol Kabi AD

Paracetamol Kabi AD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Lọ 100ml, Hộp 10 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20677-17

Smofkabiven Peripheral

Smofkabiven Peripheral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 1206ml hoặc 1448ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20278-17

Kabiven Peripheral

Kabiven Peripheral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 1440ml: 300ml dung dịch acid amin có điện giải; 885ml dung dịch glucose; 255ml nhũ tương
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19951-16

Rocuronium Kabi 10 mg/ml

Rocuronium Kabi 10 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2,5 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19952-16

Smofkabiven Central

Smofkabiven Central - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 493ml: 250ml dung dịch acid amin có điện giải; 149ml dung dịch glucose; 94ml nhũ tương mỡ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19953-16

Smofkabiven Electrolyte free

Smofkabiven Electrolyte free - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 493ml: 250ml dung dịch acid amin; 149ml dung dịch glucose; 94ml nhũ tương mỡ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19954-16

Volulyte 6%

Volulyte 6% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi Polyolefine (freeflex) 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19956-16

Voluven 6%

Voluven 6% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi Polyolefine (freeflex) 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19651-16

Fivoflu 250mg/5ml

Fivoflu 250mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18894-15

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn