EVERGREEN TIANCHENG PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
AL 400

AL 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 1 viên
Nhà sản xuất: Radicura Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6216-02

Azicure

Azicure - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Radicura Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6586-02

Azithromycin

Azithromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-8119-04

Bimoxyl

Bimoxyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6210-02

Bimoxyl

Bimoxyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai bột để pha 100ml
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-7558-03

Cefadroxil

Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Holden Medical., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6215-02

Cimetidine 400mg

Cimetidine 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 20 viên
Nhà sản xuất: Holden Medical., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6584-02

Clarithromycin

Clarithromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-8120-04

Cleron

Cleron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 14 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6576-02

Cleron

Cleron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ để pha 100ml
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6577-02

Diclomol

Diclomol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3ml
Nhà sản xuất: Win Medicare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-7861-03

Erywin

Erywin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6211-02

Erywin

Erywin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6578-02

Fintin

Fintin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Radicura Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6217-02

Genspar

Genspar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Evergreen Tiancheng Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-6213-02

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn