DR. REDDYS LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 62 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 62 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Capecitabine Tablets USP 150mg

Capecitabine Tablets USP 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories Ltd. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-453-16

Capecitabine Tablets USP 500mg

Capecitabine Tablets USP 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories Ltd. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-455-16

Bortezomib

Bortezomib - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories Ltd. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-453-16

Histalong L

Histalong L - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22214-19

Histalong

Histalong
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17421-13

Atocor 10

Atocor 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6550-02

Atocor 20

Atocor 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6848-02

Cantar 4

Cantar 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-4mg
Quy cách đóng gói: Hộp lớn đựng 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: D.r Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2308-06

Cantar 8

Cantar 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-8mg
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 5 hộp
Nhà sản xuất: D.r Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2309-06

Denfos

Denfos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1818-06

Docetere 20

Docetere 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm-20mg/0,5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1307-06

Docetere 80

Docetere 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm-80mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1308-06

Enam

Enam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8110-04

Enam

Enam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8111-04

Gemcired 1000

Gemcired 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm-1000mg Gemcitabine
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Phạm Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1700-06

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn